توسعه بازار و ارتقا برند

امروزه هویت برند همانند سرمایه ای برای یک شرکت و محصولات آن ارزش آفرینی می کند. ایجاد و توسعه یک برند قوی می تواند سازمان را در راستای دستیابی به مشتریان هدف و پاسخ به نیازها و انتظاراتشان کمک نماید. فقدان برنامه ریزی صحیح و عدم توجه کافی به تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برند جهت ورود به بازار ، از جمله معضلات اغلب استارتاپ ها می باشد. با توجه به ضعف موجود در ارزیابی و توسعه بازار و انتخاب استراتژی مناسب برای ارتقای برند در کشور، مرکز توسعه فناوری های نوین دیاکو بواسطه شبکه ای از متخصصین بازاریابی و فروش ، در مرحله توسعه بازار و ارتقای برند همراه کسب و کار ها خواهد بود.