واحد های مجموعه ما

پیشروپردازان اریس ایده یزد

کمندافزار آریا

فناوران طیف صنعت کویر

صنعت یار هوشمند رایان مهر

پادرا معدن ایرانیان

بیستون کویر یزد

بهین افزار تیام(مادر تخصصی ساخت و ساز)

آوید رایان فرداد(مادر تخصصی معدن)