حمایت از نوآوری و فناوری

حمایت از نوآوری و تجاری سازی فناوری با هدف افزایش سهم تولید دانش بنیان در کشور و بازارسازی مناسب برای آن ، یکی از سیاست های راهبردی و اولویت های اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم می باشد.

مرکز توسعه فناوری های نوین دیاکو ایده ها و طرح هایی را که قابلیت تجاری سازی دارند، شناسایی کرده و با اعطای تسهیلات مالی و ایجاد شبکه ارتباطی با متخصصین و مشاورین از این طرح ها حمایت می کند. همچنین این مرکز با افراد علاقه مند دارای ایده در این راستا همکاری و حمایت لازم را به عمل می آورد.

در این راستا این مرکز در فرایند تبدیل یک ایده به یک کسب و کار و ایجاد محصول و ورود آن به بازار، افراد صاحب ایده را جهت اجرای دقیق فرایند تجاری سازی همراهی می کند.

فرایند خدمات تجاری سازی فناوری در مرکز توسعه فناوری های نوین دیاکو به شرح زیر می باشد:

  • ارزیابی و تشخیص ایده های قابل تجاری سازی
  • ارائه مشاوره در راستای تجاری سازی خدمت یا محصول به صاحب ایده
  • تحلیل و بررسی ابعاد فنی ، حقوقی و مالی
  • کمک به برقرار ارتباط با صنعت
  • ارائه مشاوره و راهنمایی در راستای تهیه طرح کسب و کار
  • اعطای تسهیلات و تامین سرمایه
  • نظارت بر اجرای مراحل مختلف پروژه