فرآیند شتابدهی

1

تکمیل فرم ثبت ایده

ابتدا تیم‌ها با پاسخ به پرسش‌های فرم ثبت نام داخل سایت، مطابق با الگوی کسب و کار خود، قابلیت ایده و یا محصول خود را نشان می‌دهند تا ارزیابی اولیه فراهم گردد. تکمیل فرم ثبت ایده
2

ارزیابی ایده

پس از ارائه توسط تیم‌ها و بررسی در کمیته پذیرش، بر اساس نظرات داوران در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایده‌ها تصمیم گیری می‌شود ارزیابی ایده
3

پیش شتابدهی

سپس در یک دوره 1 تا 3 ماهه، تیم‌ها بر روی یک ایده مشخص متمرکز شده، طرح کسب و کار خود را تهیه و یک نمونه اولیه برای ارائه به بازار ایجاد می‌کند. پیش شتابدهی
4

شتابدهی

در نهایت در یک دوره 4 تا 6 ماهه، تیم‌ها مطابق طرح کسب و کار خود، زیر نظر منتور فعالیت می‌کنند شتابدهی