مطالعات امکان سنجی

یکی از مباحثی که به صورت تخصصی به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه­ گذاری می­پردازد مطالعات امکان سنجی است. مرکز توسعه فناوری های نوین مطالعات امکان سنجی را در سه بعد توجیه پذیری اقتصادی، توجیه­پذیری فنی و مطالعات بازار بررسی کرده و در اختیار تقاضا کنندگان قرار می دهد. موارد و خدماتی که در مطالعات امکان سنجی این مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد به شرح زیر است:

مطالعات بازار

 • تبیین اهداف پروژه شامل تعیین ماموریت و قلمرو فعالیت، سهم بازار، تکمیل زنجیره تولید و ..
 • شناسایی و تدوین مشخصات فناوری یا محصول تولید شده با بیان ویژگی ها ، کاربردها، موقعیت فعلی، تعیین چرخه عمر، مواد اولیه مصرفی و …
 • تعیین بازار هدف شامل تحقیق و جمعیت شناسی بازار، اندازه فعلی بازار داخلی و خارجی، نرخ رشد بازار، بخشهای مورد نظر بازار، موقعیت در بازار، مشخصات مشتریان، برآورد میزان مصرف، برآورد حجم واردات، برآورد حجم صادرات، برآورد تقاضای تامین نشده و …
 • بررسی رقابت شامل قابت مستقیم و غیرمستقیم در بازار، تجزیه و تحلیل رقبا و محیط کلی رقابت در بازار، مزایای محصول نسبت به رقبا در بازار هدف و …
 • برنامه بازاریابی که مواردی اعم از استراتژی قیمتگذاری، استراتژی بازاریابی محصول، استراتژی توزیع، استراتژی تبلیغ، و… را شامل می شود

مطالعات فنی

 • بررسی مکان یا محل تولید محصول که به بررسی مواردی از قبیل نزدیک بودن به بازارفروش، هزینه تهیه مواد، زمان ونحوه حمل تا بازار، نیروی کار، تسهیلات حمل ونقل، تسهیلات زیربنایی، شرایط اقلیمی، شرایطزندگی، شرایط فرهنگی واجتماعی منطقه، عوامل زیست محیطی و… می پردازد.
 • بررسی مشخصات فنی محصول و اجزای تشکیل دهنده آن
 • ارائه روش تولید محصول که عبارتند از شرح روش تولید و زمان مورد نیاز هر مرحله، نمودار گردش کار، نمودار فرآیند عملیات، ارائه استانداردهای تولید و روشهای بازرسی و…
 • بررسی انتخاب تکنولوژی مناسب
 • تعیین ظرفیت تولید محصول

مطالعات مالی و اقتصادی

 • بررسی ساختار هزینه شامل برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح، هزینه های قبل از بهره برداری، هزینه های متغیر و هزینه های بهره برداری شامل نیروی انسانی و بهای مصرف سوخت، نحوه تخصیص هزینه ها، سرمایه در گردش، کل سرمایه گذاری و…..
 • بررسی ساختار درآمد
 • بررسی منابع داخلی و خارجی تامین مالی
 • تعیین شاخص های مالی طرح شامل تعیین نرخ بازده داخلی IRR ، ارزش خالص فعلی NPV ، دوره بازگشت سرمایه، تحلیل نقطه سربه سر و …
 • بررسی سایر موارد مرتبط با نتایج کسب و کار و پیش بینی های مالی اعم از جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی، صورت سود و زیان، شاخص های سودآوری محصول و …