استروت هندلر

معرفی دستگاه

جابه‌جایی و تعویض جک‌هـای ماشین‌هـای معدنی و سیلندرهای سیستم تعلیق

توانایی سـوار شدن روی اغلب ماشیـن‌هـای معـدنی از ‏جمله تلـه‌هنـدلـرهـا

توانایی چرخش در هـر جهت و درجـه آزادی در راستاهای مختلف و داشتن سری مخصوص

ایمنی و دقت بالا و سادگی عملیات تعمیر و تعویض

دستـرسی به فضـاهـای محـدود

عدم آسیب به اپـراتور و محمولـه

قابلیت استفاده از سیستم کنترل از راه دور گستـره کـاری بـالا

کـوپلینگ سـاده و سـریـع

قـابلیت همگـام‌سـازی محـل اتصـال با ماشین‌آلات مختلف

دارای بوم تلسکوپی

مجهـز به قلاب حمـل بـار